Schrijfwerk

Ledenblad Dichterbij
Tijdens mijn functie als Adviseur Marketing,Communicatie en Coƶperatie (2009) verzorgde ik o.a. de eindredactie van het Ledenblad Dichterbij. Zo nu en dan schreef ik zelf ook een artikel  over lokaal ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en coƶperatief dividend. 

Ameland in Zicht (www.aizmagazine.nl)
Voor het prachtige eilandblad Ameland in Zicht schrijf ik artikelen over o.a. Wad- en natuurbeleving, duurzame initiatieven, evenementen en ontmoetingen.
  
 
Lauwersland Magazine (www.lauwerslandmagazine.nl)  
In het Lauwersland Magazine 2013, 2014 en 2015 schreef ik een artikel over ons Waddengebied. Leren voor Duurzame Ontwikkeling in Noord-Nederland
(zie: http://www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl/)

Voor het boekje "Vensters naar nieuwe kansen" heb ik de tekstredactie verzorgd. Dit was een uitgave van de drie noordelijke provincies over duurzame ontwikkelingen in Noord-Nederland.