woensdag 8 juli 2015

Klein paars geluk

 
 
 "Geluk is blijven verlangen naar wat je al hebt".

Aurelius Augustines
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

maandag 12 januari 2015

FûgelDer bestiet gjin tiid
en der binne gjin wurden.
 
De grutte stilte falt,
ferslein en stom.
 
Yn é loft in skiere fûgel
hy komt net wer werom.
 
Auck Peanstra 
Gorredijk, 6 januari 2015